Nieuwsbericht “Niet in Spoor, vanwege de actualiteit”

Beste liefhebbers,

U hebt ongetwijfeld vanuit de media al de berichten vernomen dat alle evenementen boven de 100 deelnemers geen doorgang mogen vinden.
Wij vallen ook in deze categorie, vandaar dat het niet mogelijk is de feestelijke prijsuitreiking te laten doorgaan op 21 maart.

Hoe lang deze situatie gaat duren is niet te overzien. Wij zullen ons gaan beraden over hoe wij deze dag op een ander moment gaan invullen.
De prijswinnaars krijgen daarover uiteraard weer persoonlijk bericht.

Met sportgroeten

Gerrit Knol

secretaris Whzb / Tbotb