Laatste nieuws betreffende reclames op voorlopige eindstanden

Reclame rubriek ‘beste liefhebber’

Er is op 14 okt. jl. een reclame binnengekomen op de voorlopige eindstand ‘beste liefhebber’. Deze reclame is terecht. Door onze rekenaar is spelregel 8.9 B verkeerd geïnterpreteerd.  Er is gerekend met het meeste aantal duiven ingezet op alle vluchten V, M, E. en J die meetellen voor deze rubriek.  Deze spelregel schrijft voor dat per rubriek V, M, E en J  gerekend moet worden met het meeste aantal ingekorfde duiven.

Onze rekenaar zal zo snel mogelijk trachten met een juiste uitslag te komen. Deze zal daarna direct geplaatst worden op deze site.